รายการสินค้าเซฟทีคัทเชียงราย-พะเยา

E-Mail : ems2512chiangrai@gmail.com
Tel & ID Line : 0857324767
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 8,160,604 คน
รถบริการ
โรงงานผลิตสินค้า
ใบอนุญาต
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 085-7324767 และ 061-2731188 , ID Line: 0857324767 ( ติดต่อคุณวีระพงษ์ )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
 

ตรวจเช็คการรั่วของระบบไฟฟ้า 041>>

ไฟช๊อต040>>รายละเอียด

ลูกค้าติดตั้งเซฟทีคัท039>>รายละเอียด

มอบกรมธรรม์ 1,000,000 บาท037>>

ลูกค้าติดตั้งเซฟทีคัท038>>รายละเอียด

เซฟ-ที-คัท 32 แอมป์ 035>>รายละเอียด

ไฟฟ้าช๊อต,ลัดวงจร 034>>รายละเอียด

บ้านลูกค้าเซฟทีคัท 036>>รายละเอียด

เซฟทีคัท033>>รายละเอียด

ไฟให้บ้าน031>>ป้องกันโดยการติดตั้งเซฟทีคัท

เซฟทีคัท032>>รายละเอียด

ไฟฟ้าช๊อต030>>

เซฟทีคัท029>>รายละเอียด

เซฟทีคัท028>>

เซฟทีคัทเชียงราย024>>รายละเอียด

บ้านลูกค้าติดตั้งเซฟทีคัท023>>รายละเอียด

ลูกค้าเซฟทีคัท 027>>

เซฟตี้แก๊ส-ตัวตัดแก๊สรั่ว 021>>รายละเอียด

เซฟตี้แก๊ส-ตัวตัดแก๊สรั่ว 020>>รายละเอียด

ลูกค้าติดตั้งเซฟทีคัท019>>รายละเอียด

ลูกค้าเซฟทีคัท018>>รายละเอียด

ลูกค้าติดตั้งเซฟทีคัท017>>รายละเอียด

บ้านลูกค้าเซฟทีคัท016>> รายละเอียด

เซฟทีคัท 3 เฟส 015>> รายละเอียด

เซฟทีคัท 3 เฟส 004>> รายละเอียด

ไฟฟ้าช๊อต,ลัดวงจร 014>>รายละเอียด

ไฟฟ้าดูดเกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช้เซฟทีคัท013>>

เซฟ ที คัท 63 แอมป์ 050

เซฟ ที คัท 63 แอมป์ 051

เซฟทีคัท 3 เฟส 016>>รายละเอียด

เซฟทีคัท025>>รายละเอียด

เซฟทีคัท026>>รายละเอียด

เซฟทีคัท 63 แอมป์ 008>>รายละเอียด

เซฟทีคัท 63 แอมป์ 009>>รายละเอียต

เซฟทีคัท 63 แอมป์ 3 เฟส 010>> รายละเอียด

เซฟทีคัท 3 เฟส 4 สาย 380 โวลท์ 011>> รายละเอียด

ไฟใหม้-อัคคภัยป้องกันได้ ถ้าใช้เซฟที่คัท 012>> รายละเอียด

ติดตั้งเซฟทีคัท 022>>รายละเอียด

ศูนย์บริการเซฟทีคัท 004>>รายละเอียด

เซฟทีคัท 32 แอมป์ 002>>รายละเอียด

เซฟทีคัท 63 แอมป์ 003>>รายละเอียด

ศูนย์บริการเซฟทีคัทเชียงราย 005>>รายละเอียด

เซฟทีคัท 001>>

เซฟทีคัท เชียงราย-พะเยา 006>>

เซฟทีคัท 63 แอมป์ 007>>รายละเอีย

เซฟทีคัท 042>>

เซฟ-ที-คัท 32 แอมป์ 043>>

เซฟทีคัท 043>>

ลูกค้าติดตั้งเซฟทีคัท 044>>

ลูกค้าติดตั้งเซฟทีคัท 045>>

เซฟทีคัท 3 เฟส042>>รายละเอียด

เซฟทีคัท044>>รายละเอียด

เซฟทีคัท 045>>

เซฟทีคัท รุ่น63 แอมป์ 046 >>

ออกบู๊ท เซฟทีคัท 048>>

เซฟทีคัท047>>>

ลูกค้าเซฟทีคัท049>>

เซฟ ที คัท >>>รายละเอียด

เซฟทีคัท 3 เฟส 380 โวล์ต>>>

เซฟทีคัท >>>รายละเอียด

กริ่งสัญญาณเตือนภัย>>>

เซฟทีคัท 63 แอมป์ >>>รายละเอียด
 

หจก. เชียงราย ไฟร์ แอนด์ เรซคิว โปรดักส์
จำหน่ายอุปกรณ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์กู้ภัย เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิง รับซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS
อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจ อุปกรณ์ดับไฟป่า ระบบไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องพ่นหมอกควัน
สารเคมีที่ใช้ด้านสาธรณสุข ยา-วัคซีนและเวชภัณฑ์ ทุกชนิด

ติดต่อคุณวีระพงษ์ สิงห์อาจ โทร : 085-7324767
E-Mail :ems2512chiangrai@gmail.com , ID Line: 0857324767
ที่อยู่ : 121/44 หมู่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

Design by : Chiangrai Enter Soft